Dolní Lomná v historii a současnosti

Grafický návrh a sazba výpravné dvojjazyčné publikace mapující historii a současnost beskydské obce Dolní Lomná.

Dolní Lomná v historii a současnosti

Návrh sazby, design obálky, kompletní typografie, redakční spolupráce, úpravy fotografií, sazba a příprava pro tisk. Vázaná kniha s přebalem, 286 stran, pětibarevný tisk, formát 30×30 cm, vyšla v roce 2016.

Výpravná publikace autorky Miroslavy Křenkové vydaná samotnou obcí Dolní Lomná, na které spolupracovala řada místních osobností, pamětníků, fotografů a dalších. Samotná sazba knihy byla poněkud komplikovaná, publikace je 100% dvojjazyčná, polský překlad zrcadlí v pravém sloupci český text a je tištěn pátou barvou.

Ačkoli tvůrci publikací o obcích v regionu přistupují ke zpracování obsahu rozdílně vzhledem ke zdrojům, v nichž nacházejí inspiraci, sledují stejný cíl – tj. prezentovat dosavadní poznatky z minulosti jednotlivých míst a ze života jejich obyvatel, poukázat na přírodní krásy i výsledky práce lidských rukou, a také na bohatství kulturního dědictví rázovité goralské země. Toto dílo o Dolní Lomné vzniklo s totožnými záměry.
V jeho úvodní části se čtenář seznámí s původem názvu Lomná, se znakem a praporem obce a s historickým vývojem označování obce na dokumentech pečetěmi a později razítky, které měnily svoji podobu podle momentálních vlastníků území. Rozsáhlá kapitola o historii v rozmezí let 1596–2015, nazvaná Po cestách času podle dokumentů, se opírá především o práce regionálního historika Doc. PhDr Jana Korzenného, CSc. a je napsána se snahou zachovat jeho pohled na dějiny, spočívající v upřednostňování zdokumentovaných faktů, na jejichž základě vystupují do popředí dějinné souvislosti. Záznam vývoje v období posledních 25 let vznikl ve spolupráci se starostkou Renatou Pavlinovou a místostarostou Pavlem Boháčem, digitální archivy na internetu umožnily získání doplňujících informací ze zveřejněných dokumentů a mapových sbírek.
Následující kapitola Budu vám o Dolní Lomné vyprávět se snaží již prostřednictvím názvu poukázat na odlišné pojetí obsahu i formy Jana Korzenného seniora, sběratele vypravování od starých pamětníků, tvůrce básní, v nichž se snoubí historie s opěvováním různých koutů Lomné, pisatele povídek a dlouholetého kronikáře obce. Výběr nejpodstatnějších a nejzajímavějších pasáží z jeho historických částí kroniky si zajisté přečte každý, kdo má v oblibě tento způsob nahlížení do dějin. Otci i synovi Janu Korzennému patří symbolické poděkování za vytvoření historické paměti obce.
Druhá polovina knihy se orientuje na současnost, nejprve kapitolou Portréty, organizace, sdružení. V galerii portrétů by si zasloužili své místo mnozí nejmenovaní, kteří nějakým způsobem přispěli k dnešní podobě a věhlasu této vesnice. Do výběru byli nakonec zařazeni místní řezbáři a dvě básnířky, matka a dcera z rodiny Filipkových. Devět organizací představuje prostřednictvím svých předsedů nebo dlouholetých členů svoji činnost, a tím i velmi mnohostranné společenské a sportovní dění v obci. Vzhledem k malému počtu obyvatel vesnice (868) si jejich počínání zaslouží obdiv.

Kapitola Putování krajinou a zastavení provádí čtenáře národními přírodními rezervacemi Mionší, Uplaz a Velký Polom, po trasách Naučné stezky Mionší, Krajinou dávných horalů a Pohádkové stezky, určené dětem. Pro ně je vybudován i dětský areál pod názvem Stezka zbojníků v centru obce. Z informačních tabulí jednotlivých stezek lze získat nepřeberné množství vědomostí o způsobu života zdejších obyvatel v minulosti nebo z dějin, přírodopisu a zeměpisu katastru obce Dolní Lomná. Zastavíme se v replice budovy staré dřevěné školy – muzea a zároveň centra různých společenských akcí, a také navštívíme pravidelně pořádaný Podzimní jarmark, Vozatajské závody, Festival na pomezí nebo Slezské dny, zařazené k nejvýznamnějším kulturním událostem regionu.
Publikaci doplňuje mnoho dobových a současných fotografií, které slouží jako vizuální doprovod k textům a zároveň nabízejí i umělecký zážitek.

http://www.ihorizont.cz/jablunkovsko/32998-kouzlo-a-puvab-ukryty-v-knize
http://glosludu.cz/Kultura/detail/Lomna_w_pieknej_publikacji/0
http://www.dolnilomna.com/fotoalbum/05—kulturni-akce/krest-knihy-dolni-lomna-v-historii-a-soucasnosti/

Další realizace: