19. Przystanek (Zastávka) Woodstock v polském Kostříně

Napsáno: 30. Červenec, 2013